Biuro prasowe Ford Polska

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych, zarówno przekazanych w związku z wymianą korespondencji e-mail, jak i przekazanych przez Państwa w inny sposób w trakcie współpracy, będzie firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677 Warszawa, e-mail: kontakty@ford.com, tel.: +48 22 522 27 27.

Ford Polska Sp. z o.o. razem z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Ford Motor Company wyznaczyły wspólnego inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem: dpeurope@ford.com.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zarządzaniem relacjami Ford Polska Sp. z o.o. z mediami oraz organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa wydarzeń związanych z rolą Ford Polska Sp. z o.o. jako importera pojazdów marki Ford, takich jak prezentacja nowego modelu pojazdu, w tym jazdy testowe dla przedstawicieli mediów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony prawnie interes Ford Polska Sp. z o.o., polegający na koordynacji działań z obszaru public-relations, zapewnieniu bezpieczeństwa organizowanych wydarzeń z udziałem przedstawicieli mediów, a także ochronie roszczeń przez Ford Polska Sp. z o.o.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do otrzymywania informacji o wydarzeniach skierowanych do przedstawicieli mediów, w tym – do powierzenia Państwu pojazdu na potrzeby jazdy testowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem naszych partnerów, z których usług korzystamy w związku z przeprowadzeniem danego wydarzenia, takim jak autoryzowany dealer, obsługujący jazdy program jazd testowych dla przedstawicieli mediów.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu pozostania z Państwem w kontakcie, jako przedstawicieli danego medium oraz nie dłużej, niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Państwa udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Ford Polska Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ale mogą podlegać profilowaniu.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.