Biuro prasowe Ford Polska

Ford ustanawia Kodeks Postępowania Dostawców w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka, pozyskiwania materiałów i etycznych praktyk biznesowych

Ford ustanowił formalny Kodeks Postępowania Dostawców, który wprowadza jasne zasady działania w obszarach związanych z prawami człowieka, ochroną środowiska, odpowiedzialnym pozyskiwaniem materiałów i zgodnymi z prawem praktykami biznesowymi dla każdego członka społeczności, a także dla wszystkich dostawców firmy.

  • Zwiększenie dostępu do transportu, ochrona środowiska, poprawa zdrowia i dobrobytu człowieka, etyczne prowadzenie działalności oraz odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów celem działań marki.
  • Kodeks ten dotyczy każdego członka społeczności dostawców Forda i pomoże wypełnić zobowiązanie do utrzymania odpowiedzialnej, przyjaznej dla środowiska i przejrzystej firmy oraz zdrowego łańcucha dostaw.
  • Ford jest członkiem UN Global Compact i sygnatariuszem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Ford nakreślił szczegółowe wytyczne postępowania już w 2003 roku. Teraz rozszerza kodeks i publicznie formalizuje odpowiedzialność dostawców za rozsądne praktyki biznesowe.

– Troska o siebie nawzajem jest podstawowym założeniem planu Forda i obejmuje ona ochronę praw człowieka, ochronę środowiska oraz wymaganie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i praktyk etycznych – powiedział Jonathan Jennings, wiceprezes ds. globalnych zakupów oraz technicznego wsparcia dostawców.

Jako członek UN Global Compact i sygnatariusz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), Ford oczekuje, że wszyscy dostawcy marki pomogą firmie i jej łańcuchowi dostaw być odpowiedzialnymi, przyjaznymi dla środowiska i przejrzystymi w swoich działaniach.

Nowy kodeks zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju

Zgodnie z nowym, obowiązkowym Kodeksem, każdy dostawca odpowiada za:

Ochronę i poszanowanie praw człowieka: obejmuje to humanitarne i godne traktowanie pracowników, przestrzeganie etycznych praktyk rekrutacyjnych – zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz brak przyzwolenia dla pracy dzieci, czy nowoczesnego niewolnictwa, pracy przymusowej lub wszelkiego rodzaju nękania.

Ochronę środowiska: Kodeks wzywa do przestrzegania wymagań i polityki Forda w zakresie ekologii, a tym samym odpowiednich przepisów krajowych, regionalnych, dotyczących środowiska i stosowania chemii; minimalizowanie ich wpływu na zmiany klimatu, zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża; dążenie do neutralności węglowej; stosowanie w opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu i odnawialnych; oraz wykorzystanie materiałów o obniżonej toksyczności w swoich procesach produkcyjnych.

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów: obejmuje to udzielanie informacji na żądanie w celu sprawdzenia, czy materiały w produktach dostarczanych firmie Ford zostały pozyskane w odpowiedni sposób, zgodnie z polityką dotyczącą odpowiedzialnego zaopatrzenia w materiały. Ma to na celu wprowadzenie należytej staranności i zwiększanie przejrzystości w odniesieniu do surowców, zwłaszcza materiałów pochodzących z terenów dotkniętych konfliktami oraz obszarów wysokiego ryzyka.

Przestrzeganie odpowiedzialnych praktyk biznesowych: obejmuje to prowadzenie działalności wolnej od przekupstwa i korupcji, utrzymywanie skutecznych praktyk w zakresie prywatności i cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów handlowych i niestandardowych.

– Wszystkie produkowane na świecie samochody marki Ford odzwierciedlają naszą troskę o środowisko. Działania marki mają też na celu dobro pracowników. W firmie Ford nie tylko prowadzimy interesy, chcemy też budować lepszy świat dla wszystkich ludzi. To ważne nie tylko dla obecnego, ale i przyszłych pokoleń – powiedział Piotr Pawlak, dyrektor generalny i prezes Ford Polska. – W tym procesie kluczową rolę odgrywają nasi dostawcy i współpracownicy – dodał.

Aby dowiedzieć się więcej o postępach i zobowiązaniach Forda w zakresie zrównoważonego rozwoju, odwiedź witrynę sustainability.ford.com.

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.