Biuro prasowe Ford Polska

Ufaj, ale sprawdzaj. Łańcuch dostaw w Fordzie także pod lupą

Ford od dawna angażuje się w odpowiedzialny i zrównoważony łańcuch dostaw. Firma zdaje sobie sprawę, że komponenty pojazdów elektrycznych zawierają minerały o podwyższonym ryzyku ze względu na procesy wydobywcze i lokalizacje. Aby sprostać temu wyzwaniu, Ford wykorzystuje mapowanie łańcucha dostaw. Celem jest zrozumienie pochodzenia materiałów używanych w pojazdach oraz sposobów ich pozyskiwania i produkcji.

Śledzenie łańcucha dostaw może być trudne, ale pozwala upewnić się, że dostawcy spełniają standardy ustalone przez Forda. Firma współpracuje z dostawcami nad poprawą praktyk, a w razie potrzeby szuka nowych, bardziej zrównoważonych dostawców.

Inicjatywy i partnerstwa na rzecz odpowiedzialnego górnictwa

Ford jako pierwszy amerykański producent samochodów dołączył do Inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego górnictwa (IRMA). Organizacja ta promuje odpowiedzialne praktyki górnicze poprzez niezależne audyty i zaangażowanie społeczności.

IRMA kładzie duży nacisk na angażowanie społeczności, w tym stosowanie zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody w przypadkach wpływu kopalni na ziemię i zasoby ludów rdzennych. Aby osiągnąć odpowiedni poziom IRMA, kopalnia musi spełnić 40 kluczowych wymagań i mieć plany działań naprawczych. Wymagania te dotyczą obszarów takich jak uczciwość biznesowa, planowanie i zarządzanie, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa.

Ford zachęca firmy górnicze do korzystania z narzędzia samooceny IRMA. Pozwala ono zidentyfikować luki względem standardu IRMA i dostarcza wskazówek dotyczących wdrażania. Firmy górnicze mogą dzielić się wynikami samooceny, co pozwala interesariuszom takim jak Ford lepiej zrozumieć ryzyka i obszary wymagające poprawy. Samoocena IRMA służy też jako narzędzie do dyskusji o najlepszych praktykach w odpowiedzialnym górnictwie.

Program Better Mining w kopalniach kobaltu

Ford wspiera program Better Mining, który działa w dziewięciu rzemieślniczych i małych kopalniach kobaltu w Demokratycznej Republice Konga. Celem jest proaktywne identyfikowanie ryzyk i poprawa warunków pracy. Program przyczynia się do budowania zdolności legalnych spółdzielni górniczych i całego sektora. Wspiera też służby państwowe w osiąganiu odpowiedzialnych praktyk i spełnianiu wymogów należytej staranności.

Budowanie zdolności pomaga społecznościom górniczym w znaczącym uczestnictwie w globalnych łańcuchach dostaw. Jest to kluczowe dla zrównoważonego rozwoju tego sektora.

W 2023 roku wysiłki te przyniosły konkretne efekty w zarządzaniu ryzykiem. Ustanowiono m.in. mechanizm skarg dla monitorowanych miejsc, zapobiegano zatrudnianiu do pracy dzieci i pracy bez odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Poprawiły się również ogólne warunki pracy i bezpieczeństwa w kopalniach. To pokazuje, że zaangażowanie firm takich jak Ford może realnie wpłynąć na poprawę sytuacji w trudnych regionach wydobywczych.

Bezpośrednie pozyskiwanie surowców do baterii EV

Ford buduje łańcuch dostaw pojazdów elektrycznych (EV) zgodny z zobowiązaniami firmy w zakresie ESG. Obejmuje to politykę ochrony praw człowieka i środowiska oraz Kodeks Postępowania Dostawcy.

Firma zdaje sobie sprawę, że niektóre komponenty EV zawierają minerały o podwyższonym ryzyku. Dlatego kluczowa jest przejrzystość i identyfikowalność w łańcuchu dostaw minerałów.

Ford pracuje nad odkrywaniem nowych i audytem obecnych łańcuchów dostaw. Jednocześnie przygotowuje się na przyszłość, dążąc do uzyskania pełnej przejrzystości w całym łańcuchu dostaw baterii do samochodów elektrycznych.

Wielu globalnych dostawców materiałów do baterii EV znajduje się w krajach wysokiego ryzyka i rozwijających się gospodarkach. Dlatego Ford skupia się na prawach człowieka i środowisku w tych regionach. Firma współpracuje z bezpośrednio zakontraktowanymi dostawcami nad dywersyfikacją łańcucha dostaw. Pozwala to Fordowi mieć silniejszy wpływ i większą przejrzystość w łańcuchach dostaw surowców do baterii EV.

Dla Forda to konieczność, bowiem w zakresie łańcuchów dostaw baterii do samochodów elektrycznych, współpracuje aż ze 151 dostawcami, w tym pięcioma dostarczającymi akumulatory – w Chinach, Polsce (zakład LG Energy Solution), Korei Południowej oraz USA.

Mapowanie łańcucha dostaw baterii do pojazdów elektrycznych

W 2021 roku Ford rozpoczął mapowanie łańcucha dostaw i audyty we współpracy z RCS Global Group. Celem jest zrozumienie źródeł kobaltu, niklu i litu używanych w pojazdach elektrycznych firmy. RCS Global Group przeprowadza niezależne audyty wykorzystując Systemy Zarządzania Należytą Starannością OECD. Audyty sięgają aż do poziomu kopalni, co zapewnia pełną przejrzystość łańcucha dostaw.

Zakres projektu został z czasem rozszerzony o łańcuchy dostaw pojazdów hybrydowych typu plug-in oraz audyty grafitu i elektrolitu. To pokazuje, że Ford stale poszerza swoje działania w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. Do 2023 roku przeprowadzono 43 audyty dostawców wzdłuż pięciu wybranych łańcuchów dostaw baterii. Zidentyfikowano i zmapowano 151 dostawców oraz kopalnie w różnych krajach, w tym Australii, Chile, Chinach, DRK, Finlandii, Indonezji, Rosji i Turcji.

Co ważne, podczas audytów nie zidentyfikowano krytycznych zagrożeń, takich jak praca dzieci. To pokazuje, że systematyczne podejście do mapowania łańcucha dostaw może pomóc w eliminowaniu najpoważniejszych naruszeń.

Ford dostosowuje się do nowych przepisów dotyczących pracy i należytej staranności. W tym celu zaktualizowano Kodeks Postępowania Dostawcy i zobowiązania umowne. Wymagane jest teraz udostępnianie przez dostawców informacji o poddostawcach na żądanie. To zwiększa przejrzystość całego łańcucha dostaw. Firma wykorzystała te aktualizacje właśnie do przeprowadzenia audytów łańcucha dostaw baterii do pojazdów elektrycznych.

Ford utworzył nowy zespół ds. Zarządzania Materiałami do Baterii EV ESG. Koncentruje się on na zarządzaniu wymaganiami ESG w łańcuchu dostaw materiałów do baterii EV, aż do poziomu surowców. Przed zawarciem umów firma przeprowadza due diligence za pomocą kwestionariuszy samooceny i ocen ryzyka. Analizowane są też wyniki ESG specyficzne dla danej firmy. Ford wymaga, aby dostawcy pozyskiwali surowce kopalne od firm zobowiązujących się do certyfikacji IRMA lub równoważnej.

Przejrzystość łańcucha dostaw i ochrona praw człowieka

Ford uznaje, że przejrzystość łańcucha dostaw i ochrona praw człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Poprawa widoczności w łańcuchu dostaw umożliwia lepsze praktyki biznesowe i zwiększa jego odporność.

Firma zaczyna od surowców i ich odpowiedzialnego pozyskiwania. Takie podejście pomaga identyfikować i rozwiązywać problemy związane z ryzykiem naruszania praw człowieka.

Jednocześnie pozycjonuje to Forda do spełnienia wymogów ustawodawstwa dotyczącego należytej staranności, które staje się coraz bardziej rygorystyczne w wielu krajach.

Gdy identyfikowane są potencjalne problemy z dostawcami, Ford rozpoczyna dochodzenie. Celem jest ustalenie, czy dany dostawca znajduje się w łańcuchu dostaw części dla Forda.

Jeśli to się potwierdzi, firma współpracuje z dostawcą pierwszego poziomu, aby kaskadowo przekazać swoje wymagania i potwierdzić zgodność z Kodeksem Postępowania Dostawcy Forda.

Zaangażowanie w sieć Catena-X Automotive Network i nie tylko

Ford aktywnie angażuje się w sieć Catena-X Automotive Network. Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej. Catena-X została opracowana, aby wspierać zgodność z unijnym rozporządzeniem w sprawie baterii. Umożliwia ona ciągłą wymianę danych między partnerami w łańcuchu dostaw. Zaangażowanie Forda w Catena-X pomoże firmie poprawiać swoje standardy zrównoważonego rozwoju i zapewniać przestrzeganie standardów praw człowieka. Przyczynia się też do zwiększenia przejrzystości łańcuchów dostaw.

W 2023 roku Ford dołączył do projektu fazy beta Cofinity-X. Jest to platforma umożliwiająca stworzenie największej wspólnej i otwartej sieci danych partnerów w ekosystemie motoryzacyjnym. Cofinity-X obsługuje otwartą przestrzeń danych złożoną z rozproszonych, suwerennych źródeł. Tworzy to zaufane środowisko dla wszystkich uczestników, umożliwiając rozwój i wdrażanie przypadków użycia tworzących szerszą wartość.

Zarządzanie relacjami z dostawcami i zgodność

W 2024 roku Ford wprowadza nowy model relacji z dostawcami o nazwie Engage. Celem jest kultywowanie wzajemnie korzystnych relacji opartych na doskonałości operacyjnej, przejrzystości i zaufaniu.

Karta wyników dostawcy, wprowadzona w 2023 roku, służy jako narzędzie do zapewnienia ciągłej oceny wyników dostawców w zakresie zgodności, jakości, dostaw i kosztów.

Ford posiada jasno określoną politykę płatności dla dostawców, opisaną w Globalnych Warunkach i Zasadach oraz Przewodnikach Harmonogramu Płatności.

Firma monitoruje bazę dostawców, aby skutecznie reagować na bieżące ryzyka geograficzne i geopolityczne. Panel Wyników i Ryzyka Dostawców oferuje widoczność w czasie rzeczywistym kondycji finansowej i wyników dostawców.

Wybór dostawców jest uzależniony od przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawcy Forda i celów zrównoważonego rozwoju. Firma wykorzystuje standardowy Kwestionariusz Samooceny do oceny polityk dostawców pod kątem zgodności.

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.