Biuro prasowe Ford Polska

Hydraulicy, kwiaciarze i piekarze wyniosą rynek samochodów elektrycznych na nowy poziom – wynika z nowego raportu Cebr

Dostrzeżenie korzyści płynących z wprowadzenia pojazdów elektrycznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) może przyspieszyć proces elektryfikacji transportu i znacząco wpłynąć na produktywność przedsiębiorstw oraz na europejską gospodarkę. Jednak obawy budzi nadal ładowanie.

  • Wprowadzenie pojazdów elektrycznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest szansą na bardziej efektywne i zrównoważone funkcjonowanie, które przyniesie korzyści zarówno firmom, jak i ich klientom
  • Jest to kluczowy wniosek z raportu zleconego przez Ford Pro: Ekonomika użytkowania samochodów dostawczych w Europie w 2024 r., opublikowanego przez Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych (Cebr)
  • Raport Cebr szacuje, że firmy zależne od sektora samochodów dostawczych w ubiegłym roku wygenerowały w krajach Unii Europejskiej PKB o wartości 860 mld euro (około 1 biliona euro, jeśli doliczyć Wielką Brytanię) Gdyby europejskie przedsiębiorstwa korzystające z ciężarówek stanowiły oddzielne państwo UE, byłoby ono szóstym pod względem wysokości PKB krajem w Europie
  • Według sondażu przeprowadzonego wśród małych firm, obniżony koszt posiadania samochodu elektrycznego oznacza, że może on zwrócić się jako zakup w ciągu trzech lat; systemy i usługi serwisowe dodatkowo podnoszą efektywność jego wykorzystania, dlatego właściciela samochodów z konwencjonalnym napędem deklarują chęć zakupu pojazdów elektrycznych w ciągu pięciu lat
  • Niemcy mają największy udział pojazdów elektrycznych w nowych rejestracjach samochodów dostawczych; Wielka Brytania ma największy wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych, a Francja wykazuje największy potencjał dalszej elektryfikacji – według analiz Cebr decydują takie czynniki, jak koszty energii, opłaty i strefy niskiej emisji
  • Ford Pro jest marką nr 1 w segmencie pojazdów użytkowych w Europie, dostarczającą kompletny asortyment produktów i usług dla firm każdego rodzaju i wielkości W ubiegłym tygodniu Ford Pro zaprezentował zintegrowane rozwiązanie dla samochodów firmowych, upraszczające ładowanie pojazdu w domu

Oto kluczowe wnioski z raportu zleconego przez Ford Pro: Ekonomika użytkowania samochodów dostawczych w Europie w 2024 roku, opublikowanego przez Centre for Economics and Business Research (Cebr). 1

Cebr szacuje w raporcie, że firmy zależne od sektora samochodów dostawczych w 2023 roku wygenerowały w krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii PKB o wartości około 1 biliona euro – co stanowi wzrost o 6,5% od 2021 r. i 27,4% od roku 2017. Innymi słowy, gdyby europejskie przedsiębiorstwa korzystające z ciężarówek stanowiły jedno państwo, byłoby ono szóstym pod względem wysokości PKB krajem w Europie. Szacuje się, że 14, 1 mld euro, czyli 1,6% ogólnej kwoty wypracowały dla gospodarki UE dostawcze samochody elektryczne.

Ford Pro – marka nr 1 na europejskim rynku samochodów dostawczych 2 – zlecił opracowanie raportu, który ma na celu analizę szerszego kontekstu branży korzystającej z samochodów dostawczych w Europie, na którą składają siź 23 miliony małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących 99 procent firm na naszym kontynencie. 3

Początkowo uważano, że wdrażanie elektrycznych pojazdów użytkowych będą napędzać większe firmy z menedżerami flot, które mają określone korporacyjne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obecnie coraz częściej na eksploatację pojazdów elektrycznych decydują się małe i średnie przedsiębiorstwa, dostrzegające w tym istotne ekonomiczne korzyści. Ankieta przeprowadzona wśród ponad 1000 użytkowników samochodów dostawczych wykazała, że ich firmy już teraz osiągają znaczne oszczędności kosztów energii, jak również poprawiają dyspozycyjność pojazdów i efektywność dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nawet osoby nie korzystające z pojazdów elektrycznych rozważają przejście na nie w ciągu 5 lat, choć kwestia ładowania nadal budzi obawy.

„Pomagamy małym firmom w budowaniu ekonomicznych sukcesów krajów Europy od prawie 60 lat – ale przed nami największa szansa na poprawienie ich dyspozycyjności i efektywności” – powiedział Hans Schep, dyrektor generalny Ford Pro w Europie. „Kwiaciarnie, hydraulicy i piekarnie odegrają główną rolę w procesie wdrażania pojazdów elektrycznych, a my zapewnimy tym małym firmom wsparcie w zakresie ładowania, oprogramowania i serwisowania flot, aby mogli zelektryfikować się w sposób, który jest dla nich najbardziej opłacalny.”

Rozwiązania Ford Pro pomagają właścicielom zdecydować, kiedy i w jaki sposób zmienić samochody na elektryczne i czerpać z tego korzyści w firmach. Oferta Ford Pro obejmuje kompleksową gamę samochodów dostawczych z napędem elektrycznym i hybrydowym typu plug-in, wspieranych przez rozwiązania zwiększające efektywność, takie jak oprogramowanie do zarządzania samochodami i całą flotą, systemy ładowania, serwis i kompleksowe finansowanie. W ubiegłym tygodniu Ford Pro zaprezentował zintegrowane rozwiązanie dla samochodów firmowych, upraszczające domowe ładowanie pojazdu.

Elektryczne samochody dostawcze są na fali

Raport „Ekonomika użytkowania samochodów dostawczych w Europie w 2024 roku” ponownie analizuje radykalnie zmieniony obraz rynku, od czasu opublikowania poprzedniego raportu w 2019 r., wykazując, że pomimo wpływu pandemii, podwyższenia kosztów utrzymania i wojny na Ukrainie, wyraźnie wzrosło znaczenie samochodów dostawczych dla gospodarki.

Raport uwzględnia aktualizację tzw. wskaźnika elektryfikacji, będącego wyznacznikiem stopnia wdrażania komercyjnych pojazdów elektrycznych i potencjału tej zmiany dla pięciu znaczących europejskich rynków samochodów dostawczych: Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Jeśli weźmiemy pod uwagę czynniki, takie jak sprzedaż elektrycznych samochodów dostawczych, liczba punktów ładowania, zachęty zakupowe i wzrost liczby stref niskoemisyjnych, indeks wskazuje, że od czasu ostatnich kalkulacji w 2018 r. na większości rynków odnotowano zwiększenie popularności takich pojazdów i potencjał wzrostowy w tym zakresie.

Tendencja ta wynika częściowo ze znaczącej poprawy dostępności elektrycznych samochodów dostawczych. Przykładowo, Ford Pro wprowadził do produkcji lub zapowiedział zelektryfikowane wersje każdego modelu w rodzinie Transita. E-Transit 4 – pierwszy elektryczny van dostawczy Forda Pro w Europie – w 2023 roku wyprzedził swojego najbliższego konkurenta stosunkiem sprzedaży wynoszącym ponad pięć do jednego, a jego udział stanowi ponad 50% rynku. 2

Badanie Cebr wykazało, że Niemcy miały najwyższy odsetek nowych rejestracji elektrycznych modeli dostawczych w 2023 r. wynoszący 9,5 procent. Wielka Brytania odnotowała największy wzrost sprzedaży elektrycznych samochodów dostawczych od ostatniego raportu w 2018 r., przy czym udział rynkowy wzrósł z 0,3 do 6 procent. Francja została uznana za rynek o największym potencjale elektryfikacji, podobnie jak w raporcie z 2018 r., co odzwierciedla duże zainteresowanie pojazdami elektrycznymi i wysokiej jakości infrastrukturą ładowania. Ogólnie rzecz biorąc, w Hiszpanii nastąpiła największa poprawa indeksu elektryfikacji.

Respondenci stwierdzili, że głównym powodem przejścia na pojazdy elektryczne były niższe koszty utrzymania (46,3 procent) wynikające z rocznego kosztu ładowania samochodu elektrycznego wynoszącego średnio 3700 euro w porównaniu z 12 400 euro w przypadku takiego samego samochodu dostawczego z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym. Analiza całkowitego kosztu eksploatacji elektrycznych samochodów dostawczych w porównaniu z odpowiednikami z silnikiem diesla lub benzynowym wykazała, że pojazdy elektryczne mogą zrekompensować wyższe początkowe koszty zakupu już po trzech latach użytkowania.

Badanie wykazało nie tylko korzyści finansowe, ale także powody, dla których małe i średnie przedsiębiorstwa zwracają się ku pojazdom elektrycznym. Możliwość poruszania się w strefach niskiej emisji był ogólnie najczęstszym powodem zmiany dostawcy (46,3%), w dalszej kolejności troska o środowisko (45%) i dobre postrzeganie firmy (45%).

Czas ładowania jako największy problemem wskazywali ci, którzy jeszcze nie przestawili się na pojazdy elektryczne (38,1 procent), przy czym równie ważną przeszkodą był dla nich koszt zakupu (37,7 procent). Mimo to większość z nich (58,6%) stwierdziła, że najprawdopodobniej w ciągu najbliższych pięciu lat wybierze elektryczny model dostawczy.

Przedsiębiorcy, którzy już przeszli na pojazdy elektryczne, częściej dostrzegają znaczenie nowych systemów i usług, które stanowią uzupełnienie oferty samochodów dostawczych. Wśród osób stosujących w firmach nowe rozwiązania informatyczne i oprogramowanie zdecydowana większość deklarowała, że ma to pozytywny wpływ na efektywność pracy. Dotyczyło to w szczególności osób stosujących systemy zabezpieczające pojazd, rozwiązania służące zarządzaniu flotą i oprogramowanie komunikacyjne.

Podobnie, zdecydowana większość użytkowników oprogramowania dla przedsiębiorstw zgłosiła jego pozytywny wpływ na funkcjonowanie ich firmy. Było to szczególnie widoczne w odpowiedziach użytkowników systemów raportowania i kontroli przestrzegania reguł, telematyki zintegrowanej z innymi systemami oraz oprogramowania komunikacyjnego.

„Przejście na napęd elektryczny może przynieść znaczne korzyści społeczeństwu zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, przede wszystkim poprzez ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych” – powiedziała Nina Skero, dyrektor generalna Cebr. „Nasze analizy wykazały również, że samochody dostawcze już teraz przyczyniają się do rozwoju znacznej części działalności gospodarczej na rynkach europejskich. Rzeczywiście, w ubiegłym roku przedsiębiorstwa zależne od sektora samochodów dostawczych wygenerowały w ubiegłym roku w krajach Unii Europejskiej PKB o wartości 860 mld euro. Oczekuje się, że część tej liczby, przypadająca elektrycznym samochodom dostawczym, będzie rosła w miarę dalszego ich upowszechniania i coraz więcej firm będzie zdawać sobie sprawę, jakie oszczędności przynosi ich eksploatacja.”

# # #

1 Raport Centre for Economics and Business Research z maja 2024 r., szacujący aktywność gospodarczą w branżach zależnych od samochodów dostawczych na pięciu rynkach krajowych plus UE.  Raport powstał na zlecenie H+K Strategies i Ford Motor Company.

2 Na podstawie danych za cały rok 2023 od S&P Global, dawniej IHS Markit Insight. Austria, Belgia, Wielka Brytania, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria.

3 Komisja Europejska

4 Zasięg do 402 km przy w pełni naładowanym akumulatorze E-Transita z opcją rozszerzonego zasięgu. Szacowany dystans według Ogólnoświatowej Zharmonizowanej Procedury Testów Pojazdów Lekkich (WLTP). Przedstawione dane służą do celów porównawczych i powinny być zestawiane wyłącznie z danymi dotyczącymi innych pojazdów testowanych zgodnie z tymi samymi procedurami technicznymi. Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak temperatura, styl jazdy kierowcy, profil trasy, stan techniczny pojazdu, wiek i kondycja akumulatora litowo-jonowego.

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.