Biuro prasowe Ford Polska

Dzięki skutecznej strategii Ford wypełnia prognozowane założenia dotyczące zysków i notuje dobrą płynność finansową w trzecim kwartale br. Firma zapowiada przyspieszenie prac związanych z innowacyjnymi technologiami ADAS z poziomu L2+/L3

Ogłaszając wyniki finansowe za trzeci kwartał br. Ford podkreśla, że pozwalają one na dobre zakończenie pełnego wyzwań roku 2022 i mocny start w rok 2023. Firma koncentruje działania wokół swoich trzech, motoryzacyjnych, skupionych na kliencie jednostek biznesowych. Mowa o Ford Blue dla popularnych samochodów spalinowych i hybryd, Ford Model e dla przełomowych, skomunikowanych samochodów elektrycznych oraz Ford Pro dla pojazdów dostawczych i usług z nimi związanych.

  • Ford raportuje wysokie przychody kwartalne w wysokości 39,4 mld USD. Wynik ten oznacza wzrost o 10% pomimo wyzwań związanych z łańcuchami dostaw, z którymi boryka się cała branża motoryzacyjna. Strata netto producenta ukształtowała się na poziomie 827 mln USD i wynika z pozycji specjalnych. Skorygowany EBIT Forda wyniósł natomiast 1,8 mld USD i przekroczył ostatnie prognozy.
  • Zmiana planowanych terminów i priorytetów w zakresie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Firma odnotowała odpis z tytułu inwestycji w Argo AI o wartości 2,7 mld USD (przed opodatkowaniem).
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej producenta wyniosły 3,8 mld USD. Skorygowane wolne przepływy pieniężne w wysokości 3,6 mld USD spowodowały, że ich suma za trzy kwartały br. przekroczyła pierwotną roczną prognozę na poziomie 5,5-6,5 mld USD.
  • Firma kończy kwartał z dużą ilością gotówki – 32 mld USD i wysoką płynnością – 49 mld USD.
  • Ford przewiduje, że całoroczny skorygowany EBIT wyniesie około 11,5 mld USD, co oznacza wzrost o około 15%. Producent podnosi także prognozę skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych na 2022 rok do 9,5-10 mld USD.

– Wszystkie działania opieramy na odpowiedzi na fundamentalne pytanie: co jest najlepsze dla naszych klientów? – powiedział Jim Farley, prezes i dyrektor generalny Forda. – To właśnie odpowiedź na potrzeby konsumentów jest siłą napędową rozwoju firmy poprzez strategię Ford+, która skupia się na jakości, innowacji, rentowności i wzroście we wszystkich naszych działaniach. Dokonujemy mądrych wyborów w zakresie alokacji kapitału i dokonujemy niezbędnych zmian.

Dlatego, jak podkreślił Farley, firma stale dostosowuje swoje działania do zmieniających się okoliczności. W trakcie ostatniego kwartału Ford doszedł do wniosku, że rentowna i prowadzona na dużą skalę komercjalizacja zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) na poziomie 4 (samochody autonomiczne) jest jednak bardziej odległa niż pierwotnie przewidywano. Natomiast firma dostrzega potencjał w mocniejszym zaangażowaniu w rozwój systemów ADAS na poziomie L2+ i L3, entuzjastycznie przyjętych przed klientów.  

W związku z powyższym Ford, w trzecim kwartale, podjął strategiczną decyzję o przesunięciu wydatków kapitałowych z zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy na poziomie L4 opracowywanych przez Argo AI, na wewnętrznie opracowywane technologie na poziomie L2+/L3. Jak podkreśla producent, Argo AI nie było w stanie pozyskać nowych inwestorów. To spowodowało odpis z tytułu inwestycji w Argo AI w wysokości 2,7 mld USD (przed opodatkowaniem) i w efekcie stratę netto w trzecim kwartale w wysokości 827 mln USD.

Skorygowany zysk Forda przed odsetkami i podatkami wyniósł 1,8 mld dolarów, czyli więcej niż szacowane we wrześniu 1,4 mld do 1,7 mld dolarów. Przychody kwartalne ukształtowały się natomiast na poziomie 39,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na wyniki finansowe wpłynęły dwie kwestie sygnalizowane przez producenta już w połowie września. Po pierwsze – braki w zaopatrzeniu, które spowodowały, że pod koniec ubiegłego miesiąca na placach Forda pozostawało około 40 000 „pojazdów na kołach” czyli tych oczekujących na brakujące, a niezbędne do ukończenia samochodów części. A po drugie wyższe niż oczekiwano o około 1 mld dolarów płatności dla dostawców. Mimo to koncern planuje ukończyć pojazdy i sprzedać je dilerom jeszcze w czwartym kwartale br.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej firmy w trzecim kwartale wyniosły 3,8 mld USD. Skorygowane wolne przepływy pieniężne osiągnęły natomiast poziom 3,6 mld USD, odzwierciedlając mocną pozycję gotówkową w branży motoryzacyjnej. Firma zakończyła kwartał z gotówką i płynnością w wysokości odpowiednio 32 mld USD i 49 mld USD.

Odzwierciedleniem dobrej sytuacji finansowej producenta jest zapowiedź wypłaty dywidendy w czwartym kwartale br. w wysokości 15 centów za akcję, co zatwierdziła Rada Dyrektorów Forda 26 października br. Zostanie ona wypłacona 1 grudnia akcjonariuszom posiadającym akcje na koniec 15 listopada br. Firma zadeklarowała również, że wznawia program wykupu własnych akcji. Działanie to ma na celu zrównoważenie tzw. efektu rozwadniającego związanego z płatnościami w formie akcji. Dyrektorzy zatwierdzili wykupienie do 35 mln akcji na ten cel.

Warto podkreślić, że działalność Forda w Europie była w trzecim kwartale rentowna, dzięki mniejszym ograniczeniom związanym z łańcuchami dostaw oraz wzrostowi hurtowych dostaw samochodów, które były o 23 % większe niż w drugim kwartale.  

Zmiana harmonogramu i priorytetów dla ADAS

W 2017 r. Ford zainwestował w Argo AI i pojazdy autonomiczne. Firma przewidywała wówczas, że będzie w stanie wprowadzić na rynek technologie ADAS poziomu 4 na szeroką skalę do 2021 roku.

– Sytuacja jednak się zmieniła. Dziś mamy ogromną szansę, aby oddać czas – najcenniejszy towar we współczesnym świecie – milionom klientów podróżujących swoimi samochodami – powiedział Farley. – Dla Forda kluczowe jest opracowanie innowacyjnych i zróżnicowanych aplikacji poziomu L2+ i L3, które jednocześnie uczynią transport jeszcze bezpieczniejszym. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłości technologii ADAS na poziomie L4, ale opłacalne, w pełni autonomiczne pojazdy to wciąż daleka przyszłość i niekoniecznie musimy tworzyć tę technologię sami.

Jak podkreślił Farley zaawansowane systemy wspomagania kierowcy z poziomu L2+/L3 już teraz zapewniają klientom realne korzyści, rozszerzając możliwości producenta w zakresie przychodów i zysków. Chcąc przyspieszyć rozwój nowych technologii Ford zatrudni utalentowanych inżynierów z Argo AI w miarę likwidacji tej firmy.

Producent ogłosił, że do tej pory ponad 83 000 właścicieli pojazdów wykupiło abonament usługi Ford BlueCruise i Lincoln ActiveGlide i zarejestrowało łącznie blisko 34 milionów km jazdy bez użycia rąk w nieco ponad rok od uruchomienia (to odpowiada poziomowi L2 ADAS). Do 2028 roku firma spodziewa się osiągnąć poziom ponad 30 milionów skomunikowanych pojazdów na drogach całego świata. Z punktu widzenia biznesowego każdy z nich stanowi potencjalną nową wartość dla klientów i abonamentowy dochód dla Forda z oprogramowania jako usługi.

Przyszłe perspektywy

Po zakończeniu trzeciego kwartału br. koncern prognozuje, że całoroczny EBIT wyniesie ok. 11,5 mld dolarów, a więc o około 15% więcej niż w 2021 r. Taki wynik oznaczałby również około 10 % wzrost rok do roku w dostawach hurtowych, znacznie wyższe zyski w Ameryce Północnej, zagregowaną rentowność w pozostałych częściach świata, a także silny, ale niższy, EBT z Ford Credit.

Pozostałe prognozy obejmują:

  • Brak dalszego pogorszenia w łańcuchach dostaw.
  • Utrzymujący się silny popyt i składane zamówienia na najnowsze produkty Forda.
  • Utrzymującą się silną pozycję cenową.
  • Wyższe koszty surowców i globalnej inflacji w wysokości ok. 9 miliardów dolarów.
  • Silne, chociaż niższe wartości aukcji w Ford Credit oraz wyższe koszty pożyczek i utrzymującą się silną pozycję dolara.

Ponad to Ford podniósł swój cel dla całorocznych skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych z 5,5 mld do 6,5 mld na 9,5 mld do 10 mld dolarów. Prognozę producent oparł m.in. na skuteczności działań motoryzacyjnych firmy, w tym restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionach poza Ameryką Północną. Firma planuje przedstawić wyniki finansowe po czwartym kwartale bieżącego roku w czwartek 2 lutego 2023 r.

Dokumenty do pobrania

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.