Biuro prasowe Ford Polska

Ford dołącza do sieci wymiany danych i inicjatywy przemysłu motoryzacyjnego mającej na celu stworzenie bardziej przejrzystych i zrównoważonych łańcuchów dostaw

Ford of Europe przystąpił do dwóch kluczowych inicjatyw związanych z łańcuchami dostaw, których celem jest ustanowienie standardów branżowych w zakresie wymiany danych pomiędzy partnerami oraz oceny zrównoważonego rozwoju zakładów produkcyjnych.

  • Ford staje się częścią Catena-X, sieci utworzonej w celu standaryzacji danych dla łańcucha wartości przemysłu motoryzacyjnego i usprawnienia wymiany danych między wszystkimi uczestnikami
  • Ford jest założycielem Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw, zapewniającej zgodność z normami społecznymi, bezpieczeństwo pracowników i ochronę środowiska w łańcuchach dostaw
  • Inicjatywy te znacząco przyczynią się do osiągnięcia przez Forda do 2035 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich europejskich zakładach, logistyce i w działaniach dostawców
  • Spółka jest zaangażowana w poprawę łańcucha dostaw i stara się prowadzić działania biznesowe z organizacjami, które aktywnie chronią ludzi i środowisko naturalne

Pierwszą inicjatywą jest Catena-X Automotive Network, utworzona w celu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i poprawy wydajności w całym łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej poprzez ciągłą wymianę danych między partnerami. Drugim jest Inicjatywa na rzecz Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw (RSCI), która zapewnia narzędzia, środki i wsparcie na rzecz uzyskania bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.

„Odpowiedzialne, transparentne i zrównoważone łańcuchy dostaw są kluczem do udanej zmiany w przemyśle motoryzacyjnym, w miarę jak będziemy zbliżać się do mobilności opartej na energii elektrycznej” – powiedział Werner Pütz, wiceprezes ds. zakupów w Ford of Europe. „Catena-X, wyznaczając standardy danych i zapewniając bezpieczną ich wymianę, stanowi solidną podstawę do współpracy w tej dziedzinie, która jest tak ważna dla wszystkich firm w branży. Cieszy nas, że możemy mieć swój udział w dwóch przełomowych inicjatywach.”

Przyłączenie się do tych inicjatyw znacząco przyczyni się do osiągnięcia przez Forda do 2035. r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich europejskich zakładach, logistyce i w działaniach dostawców. Również do 2035 roku Ford zamierza osiągnąć zerową emisję wszystkich pojazdów sprzedawanych w Europie.

Catena-X Automotive Network

Catena-X, jako cyfrowy ekosystem i sieć współpracy, stworzy jednolite standardy wymiany danych i informacji w całym łańcuchu wartości przemysłu motoryzacyjnego. Ford w ramach tej bezprecedensowej współpracy pomiędzy firmami z branży motoryzacyjnej dołącza do szerokiego grona partnerów z kręgów gospodarczych i naukowych.

Obszary zastosowań obejmują zarządzanie jakością, obsługę serwisową, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz kwestie zrównoważonego rozwoju. Płynny przepływ danych między partnerami zrzeszonymi w inicjatywie i ich globalnymi partnerami może usprawnić rozwiązywanie problemów w przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw, braków surowców i monitorowania transportu części oraz umożliwić szybkie działania zaradcze. 1 Zaangażowanie Forda w Catena-X pomoże firmie wzmocnić zrównoważony rozwój, zapewnić przestrzeganie norm dotyczących praw człowieka oraz sprawić, że łańcuchy dostaw będą jeszcze bardziej przejrzyste.

Inicjatywa na rzecz Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw

Ford jest jednym z 14 członków-założycieli inicjatywy zapoczątkowanej przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego VDA (Verband der Automobilindustrie). Celem RSCI jest wypracowanie ustandaryzowanej oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw branży motoryzacyjnej, w tym zgodności z normami społecznymi w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

„Kształtowanie zrównoważonej przyszłości wymaga przyjęcia kompleksowego podejścia i zaoferowania praktycznych rozwiązań. Inicjatywy takie jak RSCI dają firmom możliwość stosowania zaawansowanych i jednolitych standardów branżowych podczas przeprowadzania audytów realizacji zrównoważonego rozwoju w poszczególnych firmach. Dzięki temu wiele firm może współpracować nad osiągnięciem wspólnego celu” – powiedział Helmut Philipp, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Ford of Europe, który objął funkcję wiceprzewodniczącego RSCI.

Ford dąży do poprawy wszystkich aspektów łańcucha dostaw, starając się jednocześnie nawiązywać współpracę i prowadzić działania biznesowe z organizacjami, które wdrażają zasady ochrony ludzi i planety. Kodeks Etyczny Dostawców firmy określa wymagania dotyczące relacji z dostawcami w obszarach związanych z prawami człowieka, środowiskiem, odpowiedzialnym pozyskiwaniem materiałów, odpowiedzialnymi i zgodnymi z prawem praktykami biznesowymi oraz związanym z tym wdrażaniem powyższych zasad.

# # #

1 Niezależność danych w Catena-X jest zachowana zgodnie z normami europejskiej infrastruktury danych w chmurze (GAIA-X) oraz Międzynarodowej Przestrzeni Danych.

Dokumenty do pobrania

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.