Biuro prasowe Ford Polska

FIRMA FORD MOTOR COMPANY UZNANA ZA LIDERA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

Firma Ford Motor Company jest niezwykle dumna z tego, że została uznana za lidera branży motoryzacyjnej pod względem efektywności środowiskowej w rankingu America’s Most JUST companies 2022* (Najbardziej Sprawiedliwe Firmy Ameryki).

Każdego roku w kwietniu obchodzony jest Dzień Ziemi. Intencją, która przyświeca jego organizatorom, jest zwrócenie uwagi polityków, biznesmenów oraz opinii publicznej, na niezbędne, ambitne i pilne działania, które należy podjąć mając na celu poprawę jakości środowiska naturalnego na całym globie.

– Naszym celem w Fordzie jest wywieranie pozytywnego wpływu na ziemię i jej mieszkańców, ponieważ przyszłość tej firmy to coś więcej niż tylko produkcja pojazdów – powiedziała Mary Wroten, dyrektor zarządzająca ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym w Ford Motor Company. – I właśnie dlatego inwestujemy ponad 50 miliardów dolarów w pojazdy elektryczne do 2026 roku, a także przyspieszamy działania mające na celu zapewnienie nam osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla nie później niż w 2050 r. Koncentrujemy się na ograniczaniu naszego śladu węglowego, inwestowaniu w energię odnawialną oraz przesuwaniu granic innowacji i technologii potrzebnych w przyszłości – dodała Mary Wroten.

Ford jest jedynym producentem samochodów w Stanach Zjednoczonych, który w pełnym zakresie dostosował się do Porozumienia Paryskiego i wraz z Kalifornijską Radą ds. Zasobów Powietrza zaangażował się w proces zaostrzania norm emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez pojazdy. Dodatkowo firma ogranicza skutki swojej działalności i łańcuchów dostaw dzięki światowej klasy rozwiązaniom, w tym zobowiązaniu do wykorzystywania do 2035 r. w globalnej działalności operacyjnej energii elektrycznej w 100% pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dzięki wykorzystywaniu przy projektowaniu pojazdów materiałów pochodzących z recyklingu oraz materiałów odnawialnych, Ford znacząco ogranicza ilość odpadów przekazywanych na wysypiska i zużywa mniej zasobów naturalnych.

Ponad to firma współpracuje z RouteZero – globalną koalicją dążącą do całkowitego przejścia na pojazdy elektryczne na całym świecie do 2040 roku, a na wiodących rynkach nie później niż do 2035 r. W listopadzie 2021 r. podczas Szczytu Klimatycznego ONZ (COP26), Ford dołączył do ponad 50 firm, miast i regionów, które zobowiązały się do przyspieszenia przejścia na pojazdy bezemisyjne, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu to problem globalny, którego żadna firma, branża, kraj ani organizacja nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. Aby osiągnąć sukces, konieczna jest współpraca. W tym celu Ford między innymi wprowadził Kodeks Postępowania dla Dostawców, który nakazuje wszystkim najważniejszym dostawcom produkcyjnym (tzw. Tier 1) minimalizować negatywny wpływ na zmiany klimatu, zgodnie z Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (Porozumienie Paryskie), dążąc do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto Kodeks ten wymaga, aby dostawcy Forda wprowadzili podobny kodeks postępowania i aby wymagali tego samego od swoich podwykonawców.

– Współczesne pokolenie jest pierwszym, które odczuwa skutki zmian klimatycznych i ostatnim, które może coś z tym zrobić. Ford jest liderem w zakresie rewolucji elektrycznej i opowiada się za wprowadzeniem wyższych standardów w zakresie ochrony ludzi i środowiska w ramach rozwoju środków transportu o zerowej emisji. Zawsze byliśmy liderem zrównoważonego rozwoju i kontynuujemy nasze wysiłki, aby pozostawić przyszłym pokoleniom czystszą planetę – powiedział Bob Holycross, wiceprezes i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska i bezpieczeństwa Ford Motor Company.

# # #

*JUST Capital – to niezależna organizacja non-profit zapewniająca rynkowym graczom dane, narzędzia i spostrzeżenia, dzięki którym mogą kontrolować obietnice składane przez udziałowców firm oraz fakt, czy gospodarka rzeczywiście przynosi profity wszystkim Amerykanom.

Dokumenty do pobrania

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.