Biuro prasowe Ford Polska

Ford na drodze ku elektryfikacji napędów publikuje pierwszy raport dotyczący praw człowieka i poszerza zakres informacji na temat ryzyka klimatycznego w zintegrowanym raporcie za rok 2022

Ford opublikował Zintegrowany Raport Zrównoważonego Rozwoju i Raport Finansowy za rok 2022, w którym skoncentrował się na transformacji firmy, zmierzającej do przejęcia roli lidera w rewolucji napędów elektrycznych. Obejmuje on plany zwiększenia do ponad 2 milionów rocznej produkcji pojazdów elektrycznych przed 2026 r. oraz osiągnięcia 50% udziału pojazdów elektrycznych w rocznym wolumenie sprzedaży do końca dekady.

 • Drugi roczny Zintegrowany Raport Finansowy i Zrównoważonego Rozwoju Forda oznacza, że firma już po raz dwudziesty trzeci zajmuje się raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju.
 • Uzupełnieniem dokumentu jest oddzielny raport na temat praw człowieka – pierwszy tego rodzaju raport opracowany dla Forda i amerykańskiego przemysłu samochodowego – oraz raport połączonej grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem oraz scenariuszy ryzyka klimatycznego.
 • Strategia Forda, zmierzająca do osiągnięcia neutralności węglowej i wyprodukowania ponad 2 milionów pojazdów elektrycznych przed 2026 r., obejmuje zarządzanie ryzykiem klimatycznym, poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i wspieranie planu „Just Transition”.

Ford zobowiązał się do osiągnięcia neutralności węglowej nie później niż do 2050 roku, opierając się na badaniach naukowych, wyznaczających pośrednie cele ograniczania emisji CO2, które firma zrealizuje do 2035 roku. Nowy raport zawiera dobrowolnie ujawniane informacje, związane z klimatem i wyszczególnia postępy Forda w zakresie redukcji emisji, przypadającej na jeden pojazd, o 50% w stosunku do danych z roku odniesienia (2019) oraz emisji z działalności operacyjnej o 76% w stosunku do roku odniesienia (2017). W ubiegłym roku firma osiągnęła redukcję absolutną emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją o 35% w stosunku do poziomu z 2017 roku.

Przejście na pojazdy elektryczne ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Forda celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale wiąże się z wyzwaniami, takimi jak pozyskiwanie surowców, recykling akumulatorów wycofanych z eksploatacji oraz kwestie praw człowieka. Jako uzupełnienie tych zagadnień, Ford opublikuje również raport na temat praw człowieka – pierwszy tego rodzaju raport opracowany dla Forda i amerykańskiego przemysłu samochodowego – a także raport połączonej grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem oraz scenariuszy ryzyka klimatycznego.

„Prawdziwym wyznacznikiem sukcesu jest potwierdzenie, że pozostawimy światu lepsze warunki życia dla następnych pokoleń. Każdego roku nasz zintegrowany raport przypomina mi o naszym przywiązaniu do wartości i dążeniu do osiągania postępów w sprawach, które są istotne. Dzieje się tak od czasu opublikowania przez nas pierwszego w branży raportu, 23 lata temu. I dziś jest to równie prawdziwe” – powiedział Bill Ford, Prezes Zarządu Forda.

„Z przyjemnością mogę również powiedzieć, że w tym roku Ford opublikuje raport na temat praw człowieka, co jest kolejną nowością w amerykańskim przemyśle samochodowym. Zbadano, w jaki sposób pozyskiwane są nasze materiały, gdzie wytwarzane są nasze produkty i jakie są nasze standardy pracy. Jestem dumny z postępów, jakich dokonaliśmy w ciągu ostatnich dwóch dekad i z niecierpliwością czekam na dalsze osiągnięcia” – dodał.

Aby konkurować i zwyciężać w nowej epoce pojazdów elektrycznych i skomunikowanych, Ford planuje zainwestowanie globalnie do roku 2026 ponad 50 mld USD w rozwój pojazdów elektrycznych i akumulatorów trakcyjnych. Firma zamierza realizować te plany w najbardziej zaawansowanych i wydajnych zakładach produkcyjnych na świecie, gdzie stworzy tysiące nowych miejsc pracy oraz zbuduje zrównoważony i etyczny łańcuch dostaw.

„Tegoroczny raport ma duże znaczenie, ponieważ stanowi dowód na to, że Ford od dawna angażuje się w działania na rzecz transparentności i przestrzegania zobowiązań” – powiedziała Cynthia Williams, globalna dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, homologacji i zgodności z normami w firmie Ford. „Daje on interesariuszom wyraźny obraz naszych działań, których celem jest stawianie ludzi na pierwszym miejscu i poszanowanie praw człowieka podczas procesu wprowadzania pojazdów elektrycznych, co wynika z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie ochrony klimatu i środowiska. Strategia naszej firmy i cele zrównoważonego rozwoju są ze sobą nierozerwalnie związane – to, co jest dobre dla naszej planety, jest dobre dla naszych klientów i naszej działalności biznesowej.”

Wspieranie innowacji i zrównoważonego wzrostu

W Zintegrowanym Raporcie Finansowym i Raporcie Zrównoważonego Rozwoju na rok 2022 przedstawiono, w jaki sposób strategia Ford+, ukierunkowana na wzrost i budowanie wartości, wykorzystuje fundamentalne atuty firmy do zwiększania wolumenu produkcji pojazdów elektrycznych. Przedstawiono też korzyści płynące ze skomunikowania pojazdów i wdrożenia nowatorskich systemów, dzięki którym produkty firmy staną się bardziej przyjazne i bezpieczniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Ford był jedną z pierwszych amerykańskich firm branży motoryzacyjnej, które w ramach Porozumienia Paryskiego przyłączyły się do społeczności międzynarodowej, dążącej do ograniczenia globalnego ocieplenia. Głównym celem firmy jest stworzenie modelu biznesowego, który wykracza poza model neutralności węglowej „net-zero”, a staje się modelem „net-positive”, emisji przyjaznych zarówno dla środowiska, jak i społeczeństwa.

Najważniejsze informacje w raporcie zintegrowanym za rok 2021

 • Ford dołączył do światowej koalicji na rzecz ograniczenia ocieplenia klimatu „RouteZero”, której działania skupiają się na upowszechnieniu pojazdów o zerowej emisji. Koalicja stawia sobie za cel osiągnięcie globalnej bezemisyjności nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2040 roku. Na wiodących rynkach ten cel powinien zostać zrealizowany najpóźniej do roku 2035.
 • Firma wprowadziła podstawy zrównoważonego finansowania, co pomaga inwestować w projekty społeczne i środowiskowe oraz toruje drogę dla pierwszych zielonych obligacji Forda, które pozwoliły już zebrać 2,5 miliarda dolarów w ramach 10-letniej emisji i posłużą do finansowania nowego portfolio pojazdów elektrycznych firmy.
 • Ford i SK Innovation ogłosiły planowaną wspólną inwestycję o wartości 11,4 mld USD w BlueOval City oraz trzy fabryki baterii BlueOval SK joint-venture w stanach Kentucky i Tennessee – będą to megazakłady, które stworzą prawie 11 000 nowych miejsc pracy i przyczynią się do powstania zrównoważonego ekosystemu produkcyjnego. Ford zainwestuje w ciągu najbliższych pięciu lat ponad 525 milionów dolarów w rozwój zawodowy i szkolenia dla techników, którzy będą obsługiwać serwis pojazdów elektrycznych i skomunikowanych.
 • Aby uczynić pojazdy elektryczne bardziej ekologicznymi i przystępnymi cenowo dla Amerykanów, Ford współpracuje z Redwood Materials, wiodącym producentem podzespołów akumulatorowych, rozwijając wspólnie sieć dostaw, które ułatwią utylizację odpadów i akumulatorów wycofanych z eksploatacji oraz usprawnią recykling akumulatorów litowo-jonowych. Ford planuje również otwarcie globalnego centrum produkcji akumulatorów Ford Ion Park w południowo-wschodnim Michigan, gdzie zainwestuje w rozwój, testowanie i produkcję ogniw oraz zespołów ogniw, koncentrując się na technologii litowo-jonowej, uwzględniając także prace nad akumulatorami półprzewodnikowymi.
 • Firma dołączyła do programu Better Climate Challenge Departamentu Energii USA, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w zakładach, o co najmniej połowę do 2030 r. Jest to zgodne z przyjętym przez Forda zobowiązaniem, które przewiduje do 2035 r. zasilanie 100% zakładów energią elektryczną wolną od emisji dwutlenku węgla.
 • Ford ograniczył roczne zużycie wody o ponad 78% w porównaniu z poziomem z 2000 r. Powstało 89 zakładów, które nie wytwarzają wysypiskowych odpadów niesegregowalnych, a jednocześnie zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla w produkcji globalnej firmy o ponad 35% w porównaniu z poziomem z roku 2017.
 • Firma wyznaczyła sobie nowy priorytet w zakresie równości i integracji (DEI), polegający na zapewnieniu wyrównania reprezentacji płci i przynależności rasowej wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla. Ford przeprowadził w 2021 r. audyt różnorodności, równego dostępu i integracji w Stanach Zjednoczonych na siedmiu dodatkowych głównych rynkach, a także promuje równość wynagrodzeń.
 • Ford, wraz z należącym do firmy funduszem charytatywnym Ford Fund, przekazał ponad 74,4 miliona dolarów na wsparcie idei równouprawnienia oraz wzmacnianie potencjału słabiej rozwiniętych i niedostatecznie reprezentowanych środowisk na całym świecie. Ford oraz fundusz Ford Fund przekazały łącznie 120 milionów maseczek osobom i organizacjom we wszystkich 50 stanach, aby pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, otworzyły społeczny ośrodek szczepień w Rumunii, a także przekazały żywność i zestawy medyczne tysiącom rodzin w Ameryce Południowej.

Wyniki operacyjne i inne wskaźniki z 2021 roku pokazują, że plan Ford+ na rzecz wzrostu i budowania wartości przynosi efekty. Przychody, dochód netto i skorygowany zysk przed odliczeniem oprocentowania i podatków wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym, pomimo braku półprzewodników na rynku, innych problemów w łańcuchu dostaw oraz utrzymujących się następstw pandemii COVID-19. Firma czyni olbrzymie postępy zarówno w realizacji kierunków strategicznych, jak i wynikach finansowych.

Jest to drugi rok, w którym Ford połączył swoje roczne raporty finansowe i raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby dać bardziej całościowy obraz rozwoju firmy, co oznacza 23 lata transparentności i przestrzegania dyscypliny w raportowaniu zrównoważonego rozwoju dla inwestorów i udziałowców.

Na stronie sustainability.ford.com można zapoznać się ze Zintegrowanym Raportem Finansowym i Zrównoważonego Rozwoju Forda 2022.

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.