Biuro prasowe Ford Polska

Budowanie lepszego świata – Ford ogłasza kroki w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i wyznacza cele w zakresie emisji do 2035

Firma Ford, dążąc do zbudowania lepszego świata dla przyszłych pokoleń, ogłosiła konkretne cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych w podsumowaniu Zintegrowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju i Raportu Finansowego na rok 2021, które będą kamieniami milowymi na drodze do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

  • Ford przedstawia dwa nowe, oparte na badaniach naukowych pośrednie cele ograniczania emisji CO2, pomagające budować lepszą przyszłość na drodze do pełnej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w roku 2050.
  • Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) wspiera globalne cele Forda na rok 2035, polegające na zmniejszeniu bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w działalności firmy o 76% oraz emisji na kilometr w nowo sprzedawanych pojazdach o 50%.
  • Wszystkie osobowe Fordy w Europie mają być całkowicie elektryczne do 2030 roku, czemu służy inwestycja Forda w wysokości 1 miliarda dolarów w nowe centrum produkcyjne w Kolonii i rozpoczęcie dostaw elektrycznego Mustanga Mach-E.

Ford zastosował strategię Science Based Targets (SBTi), aby wyznaczyć cele pośrednie w zakresie emisji zgodne z tym, co na podstawie najnowszych ustaleń klimatolodzy uważają za konieczne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.* Cele na rok 2035 obejmują redukcję całkowitej emisji gazów cieplarnianych w globalnej działalności firmy o 76 procent oraz obniżenie o 50 procent emisji na kilometr w nowych pojazdach sprzedawanych na całym świecie.

Zasadniczym warunkiem ograniczenia emisji jest rozwój pojazdów zelektryfikowanych. Strategia Forda w Europie polega na elektryfikacji samochodów, przy czym do 2030 roku wszystkie nowe osobowe Fordy mają być napędzane energią elektryczną. Jeśli chodzi o pojazdy użytkowe, gama produktów Forda w Europie będzie przystosowana do zerowej emisji spalin, z ofertą pojazdów w pełni elektrycznych lub hybrydowych typu plug-in już od 2024 roku.

Istotnym momentem w procesie przechodzenia na napęd elektryczny jest inwestycja o wartości 1 miliarda dolarów mająca na celu przekształcenie montowni pojazdów w Kolonii w centrum produkcji pojazdów elektrycznych. Ponadto, gama Forda Transit Custom nowej generacji będzie obejmowała modele w pełni elektryczne, produkowane przez Ford Otosan w Turcji, co przyczyni się do dalszego rozwoju strategii elektryfikacji Forda i do umocnienia pozycji lidera w segmencie pojazdów użytkowych w Europie.

– Będziemy liderem w osiąganiu neutralności węglowej, ponieważ jest to dobre dla klientów, dla Ziemi i dla Forda – powiedział Bob Holycross, główny specjalista ds. środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa, Ford Motor Company. – Dziewięćdziesiąt pięć procent naszej emisji dwutlenku węgla pochodzi dziś z naszych pojazdów, operacji i działań naszych poddostawców, więc zajmujemy się wszystkimi tymi trzema obszarami z nie tracąc czasu i optymizmu.

Cel firmy, jakim jest neutralność węglowa do 2050 roku, jest zgodny z Paryskim Porozumieniem Klimatycznym, do którego niedawno powróciły Stany Zjednoczone i które Ford w pełni popiera.

Przejście na jeden Raport Zintegrowany pozwoliło po raz pierwszy zwiększyć przejrzystość i zapewnić bardziej jednolity obraz sukcesu firmy.

Elektryfikując przyszłość

Ford koncentruje się na inwestycjach w pojazdy elektryczne, pojazdy autonomiczne i rozwiązania z dziedziny łączności. Ostatnio firma podwoiła inwestycje w pojazdy elektryczne do 22 miliardów dolarów w planie do 2026 roku, a jednocześnie Ford kontynuuje elektryfikację niektórych ze swoich najpopularniejszych modeli – w tym bardzo oczekiwanego SUV-a Mustanga Mach-E, który pod koniec 2020 roku pojawił się już w Ameryce Północnej, a następnie na początku 2021 roku w Europie i jeszcze w tym roku zadebiutuje w Chinach.

Oprócz inwestycji o wartości 1 miliarda dolarów, która ma przekształcić montownię pojazdów Forda w Kolonii w centrum produkcji pojazdów elektrycznych, rozpoczęto już budowę nowego Rouge Electric Vehicle Center w Dearborn w USA, gdzie będzie powstawał w pełni elektryczny pick-up F-150. Inwestycje te wraz z kolejnym miliardem dolarów na przekształcenie działalności w Pretorii w RPA, o czym informowaliśmy w lutym 2021, przyczynią się do dalszego zmniejszenia całkowitego śladu węglowego Forda.

Budowanie na sukcesie i wyznaczanie nowych celów

Ford ma bogatą historię działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu ostatniej dekady Ford osiągnął 40-procentową redukcję śladu węglowego, dzięki poprawie efektywności energetycznej i ochronie środowiska w zakładach firmy, a także w procesach produkcyjnych. Cel Forda, jakim jest wykorzystanie w 100 procentach odnawialnej energii elektrycznej, pochodzącej z lokalnych źródeł we wszystkich zakładach produkcyjnych do 2035 roku, jest realizowany i jest ściśle związany z zaangażowaniem w elektryfikację pojazdów.

Wraz z dążeniem do zerowej ilości odpadów wywożonych na wysypiska poprzez model «reduce, reuse, recycle», czyli ograniczanie, ponowne wykorzystanie i recykling oraz drogą eliminacji tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, globalna strategia firmy dotycząca wody używanej w procesach technologicznych zakłada 15-procentową redukcję całkowitej ilości świeżej wody do 2025 roku w stosunku do stanu wyjściowego z 2019 roku, poprzedzoną 75-procentową redukcją od 2000 roku.

Oba cele na 2035 rok, oparte na inicjatywie SBTi, zostały opracowane w celu ograniczenia emisji w perspektywie krótkoterminowej, co uwzględnia pilną potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatu, a jednocześnie cele te pomogą firmie Ford osiągnąć ambitny długoterminowy cel neutralności węglowej w 2050 roku:

  • Zmniejszenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 z działalności globalnej o 76 procent w stosunku do roku bazowego 2017. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł będących własnością firmy lub kontrolowanych przez firmę. Zakres 2 dotyczy emisji pośrednich z wytwarzania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia wykorzystywanych przez firmę Ford,
  • Zakładane jest także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 w wyniku użytkowania nowych pojazdów sprzedawanych na całym świecie o 50 procent na kilometr w porównaniu z rokiem bazowym 2019. Zakres 3 obejmuje między innymi emisje z pojazdów sprzedawanych przez Forda oraz emisje poddostawców Forda.

Dbałość o ludzi

Ford jest przywiązany do poszanowania praw człowieka na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Na początku tego roku firma opracowała Kodeks Postępowania dla Dostawców, określający oczekiwania i standardy wymagane od naszych partnerów w łańcuchu dostaw, a także została pierwszym amerykańskim producentem samochodów, który przystąpił do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA), mającej na celu odpowiedzialne pozyskiwanie surowców wykorzystywanych do produkcji samochodów.

Dodatkowo, działania Forda w łańcuchu dostaw są audytowane przez organizację Responsible Business Alliance pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu.

W Europie Ford jest obecnie wiodącym partnerem „DRIVE Sustainability”, inicjatywy producentów samochodów, mającej na celu rozwiązywanie problemów etycznych, środowiskowych i związanych z prawami pracowniczymi na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.

Sprostać wyzwaniu

W ciągu ostatniego roku Ford odegrał kluczową rolę w wykorzystaniu doświadczenia projektowego i produkcyjnego, jak również istniejących części samochodowych do pomocy w produkcji tysięcy urządzeń i akcesoriów medycznych, jak respiratory i maski oddechowe, co było reakcją na pandemię COVID-19.

Do tej pory firma wyprodukowała prawie 160 milionów masek, ponad 20 milionów przyłbic, 50 000 respiratorów we współpracy z firmą GE Healthcare oraz ponad 32 000 urządzeń aktywnie oczyszczających powietrze we współpracy z firmą 3M. Dodatkowo, datki związane z pandemią, a przekazane za pośrednictwem filantropijnego ramienia Ford Motor Company Fund wyniosły 1,13 miliona dolarów na rzecz programów pomocy humanitarnej na całym świecie.

W Europie Fundusz Forda przekazał prawie 500 000 USD organizacjom non-profit na wsparcie działań pomocowych w sytuacjach kryzysowych, związanych między innymi z dostarczaniem żywności, sprzętu medycznego i odzieży ochronnej, zasobów informatycznych i wirtualnych oraz usług doradczych. Ford UK przekształcił pusty magazyn w linię produkcyjną do wytwarzania kluczowych komponentów dla 11 700 respiratorów Penlon, wyprodukowanych w ramach VentilatorChallengeUK.

– Ford nadal będzie angażował się w przyspieszenie działań na rzecz pojazdów zelektryfikowanych i osiągnięcia neutralności węglowej – powiedział Stuart Southgate, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, inżynierii środowiska i bezpieczeństwa,Ford of Europe. – Ostatnie dwanaście miesięcy jeszcze wyraźniej podkreśliło znaczenie dbania o nasz świat i o siebie nawzajem. To nie jest czas, aby siedzieć z założonymi rękami. To czas działania. Budujemy przyszłość już teraz, jako lepszy świat dla wszystkich.

Aby przeczytać pełny raport, odwiedź stronę sustainability.ford.com.

* Inicjatywa Science Based Targets to współpraca pomiędzy CDP(Carbon Disclosure Project), World Resources Institute, World Wide Fund for Nature i United Nations Global Compact, która pomaga firmom w ustalaniu najistotniejszych celów w zakresie ograniczania emisji.

Dokumenty do pobrania

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.