Biuro prasowe Ford Polska

Ford prezentuje FORDLiive – nowy akcelerator dyspozycyjności pojazdów użytkowych, zwiększający produktywność firm

Ford zaprezentował dzisiaj system FORDLiive – nowy system łączności, zaprojektowany dla operatorów pojazdów użytkowych Forda, którego zadaniem jest zwiększanie produktywności i wydłużenie czasu sprawności pojazdu.

  • Nowy, skomunikowany system dyspozycyjności FORDLiive, umożliwia zwiększenie produktywności pojazdów użytkowych Forda eksploatowanych przez europejskich klientów.
  • FORDLiive maksymalizuje czas efektywnej pracy, przyczyniając się do zmniejszenia liczby awarii, ograniczenia ilości czasochłonnych wizyt serwisowych i skrócenia czasu napraw.
  • Nowa usługa będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich operatorów skomunikowanych pojazdów użytkowych. Ford dąży do zapewnienia wskaźnika dyspozycyjności technicznej wynoszącego 100%.
  • Korzystanie z danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym pomaga w dostarczaniu informacji o obsłudze pojazdów, w szybszym diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz aktywnym wspieraniu centrów serwisowych za pomocą części zamiennych i specjalistycznej wiedzy.
  • FORDLiive będzie stopniowo wprowadzany na kluczowych europejskich rynkach, aby do końca 2021 roku 80% klientów zostało objętych obsługą centrów dyspozycyjności technicznej.

FORDLiive ma za zadanie zmienić sposób, w jaki klienci Forda eksploatują i obsługują swoje pojazdy, poprzez redukcję liczby awarii, zmniejszenie liczby czasochłonnych wizyt w serwisach dealerskich oraz skrócenie czasu serwisowania i napraw. Prognozy Forda wskazują, że FORDLiive może potencjalnie skrócić czasy przestoju pojazdu nawet o 60%.¹

Łącząc klientów eksploatujących samochody użytkowe Forda z siecią serwisową Transit Center i z producentem, system wykorzystuje dane pojazdu aktualizowane w czasie rzeczywistym², aby indywidualnie podnosić produktywność każdego pojazdu floty klienta. Po drogach Europy porusza się już około 500 000 pojazdów użytkowych Forda, wyposażonych w odpowiednie systemy łączności, a do połowy 2022 roku spodziewany jest wzrost do ponad miliona takich pojazdów.

System FORDLiive będzie dostępny bezpłatnie, przy czym małe firmy będą mogły korzystać z systemu poprzez aplikację FordPass Pro³, a większe floty otrzymają specjalną wersję narzędzia Ford Telematics⁴.

– Nasi klienci są zmuszeni do przerwania działalności zawsze wtedy, gdy ich pojazdy są wyłączone z ruchu – przypomniał Hans Schep, dyrektor generalny, Commercial Vehicles w Ford of Europe. – FORDLiive, który zapewnia korzyści płynące ze skomunikowania pojazdu a także nasze know-how w zakresie pojazdów użytkowych, jest doskonałym narzędziem do podnoszenia czasu dyspozycyjności samochodów. Zmierzamy do uzyskania stuprocentowego wskaźnika dyspozycyjności technicznej pojazdów wszystkich naszych klientów.

FORDLiive będzie w ciągu 2021 roku stopniowo wprowadzany na rynki europejskie, aby do końca roku 80% klientów zostało objętych usługami specjalnych centrów dyspozycyjności. Ford jest zdeterminowany do dalszego zwiększania możliwości FORDLiive i po uruchomieniu systemu będzie kontynuował wprowadzanie kolejnych usług zwiększających dyspozycyjność samochodów w całej Europie.

Samochodowe systemy łączności służące organizacji inteligentnej obsługi serwisowej

Aby zapewnić dostępność każdego pojazdu, gdy klient go potrzebuje, FORDLiive umożliwia inteligentną organizację obsługi serwisowej. Pozwoli to na planowanie przeglądów w najbardziej dogodnym czasie i wysyłanie powiadomień, gdy zidentyfikowane zostanie działanie, które może pomóc w uniknięciu awarii.

FORDLiive dostarcza klientom informacje o potrzebach obsługowych ich pojazdów, analizując dane pojazdu w czasie rzeczywistym. Mniejsze firmy, posiadające do pięciu pojazdów, otrzymają powiadomienia za pośrednictwem aplikacji FordPass Pro, ³ natomiast menedżerowie większych flot będą na bieżąco informowani o stanie pojazdów na ekranie przeznaczonej dla nich wersji systemu Ford Telematics. ⁴

Dane o stanie pojazdu będą automatycznie przesyłane przez modem FordPass Connect⁵, stanowiący standardowe wyposażenie modeli Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger i Fiesta Van od połowy 2019 roku. Wykorzystując dane i spostrzeżenia pochodzące z wiodącej sieci pomocy drogowej w Wielkiej Brytanii, inżynierowie Forda oszacowali, że można było uniknąć nawet 30% wezwań, gdyby klienci reagowali na powiadomienia systemów inteligentnej obsługi serwisowej.

Powiadomienia systemu inteligentnej obsługi serwisowej nie tylko pomagają operatorom w zaplanowaniu przeglądów i dogodnych terminów serwisowania, ale także umożliwiają klientom monitorowanie eksploatacji pod kątem wymiany oleju, poziomu AdBlue i ciśnienia w oponach, co zmniejsza ryzyko nieplanowanych przestojów.

System inteligentnej obsługi serwisowej zapewnia operatorom przystępne wyjaśnienie znaczenia wszelkich lampek ostrzegawczych lub komunikatów aktywowanych w pojeździe, a także informuje o potencjalnym wpływie wykrytych nieprawidłowości na działanie pojazdu i podaje wskazówki dotyczące odpowiedniego do sytuacji postępowania z pojazdem. Operatorzy zostaną również powiadomieni, jeśli ich pojazd zostanie objęty akcją serwisową.

Ford Service Pro zwiększa możliwości dealerów

Aby poprawić współpracę serwisu z klientem, nowy Ford Service Pro oferuje pakiet specjalistycznych usług, opracowanych pod kątem potrzeb serwisowych operatorów komercyjnych. Wykorzystują one nowe funkcje przetwarzania danych, przekazywanych przez system łączności, co prowadzi do sprawniejszego przeprowadzenia niezbędnych działań i ich szybszej realizacji.

Bezkonkurencyjna sieć 800 autoryzowanych punktów Transit Centrum może mieć wgląd w dane pojazdu swojego klienta z ostatnich 60 dni dzięki funkcji Smart Diagnostics, ⁶ umożliwiającej szybszą diagnostykę i zamawianie części z wyprzedzeniem, jeszcze przed przybyciem pojazdu do warsztatu. Dostęp do danych o pojazdach pomaga także dealerom w udzielaniu klientom najbardziej efektywnych porad operacyjnych, w tym w łączeniu zbliżających się czynności serwisowych. Prowadzi to do zminimalizowania liczby wizyt w warsztatach i ułatwia identyfikację pilnych napraw.

W przypadku, gdy nie da się uniknąć dłuższych przestojów, wgląd Transit Centrum w specyficzne wymagania klienta pomoże określić, jaki będzie wymagany pojazd zastępczy, aby nie zakłócić działalności firmy. ²

FORDLiive ułatwia również łączność z inżynierami Forda, poprzez zastosowanie zestawów rzeczywistości wirtualnej, „teleportujących” ekspertów Forda do serwisów Transit Centrum, aby mogli zdiagnozować złożone problemy i zaoferować skuteczne rozwiązania, oszczędzając czas i koszty podróży.

Nowe usługi stanowią dodatek do zróżnicowanej oferty pomocy, świadczonej przez sieć serwisów Transit Centrum, zwiększających dostępności samochodów poprzez wydłużone godziny otwarcia, serwisowanie w nocy, ekspresową obsługę na poczekaniu, odbiór i dostawę pojazdów oraz serwis mobilny.

Trzy zupełnie nowe centra FORDLiive w 2021 r.

Kluczowym elementem nowej oferty są Centra FORDLiive, w których pracują skierowani do nich eksperci – przedstawiciele FORDLiive, skoncentrowani wyłącznie na utrzymaniu samochodów swoich klientów w ruchu poprzez identyfikację i szybką reakcję na pojawiające się problemy. 

Zespoły pracowników w centrach dyspozycyjności samochodów korzystają z nowego oprogramowania UptimePro, które dzięki otrzymywanym na bieżąco danym z sieci Transit Centrum pozwala śledzić każdą naprawę i poprawiać czas wykorzystania samochodu w firmie. Jeśli system wykryje opóźnienia w naprawach lub powtarzające się wizyty tego samego pojazdu, przedstawiciele FORDLiive doradzą najlepsze rozwiązanie, które przyspieszy zidentyfikowanie i usunięcie problemu.

Przedstawiciele FORDLiive działają jako oczy i uszy producenta samochodów, aby zapewnić natychmiastowe zaangażowanie zespołów ekspertów Forda. Wspierają w ten sposób autoryzowany serwis, niezależnie od tego, czy potrzebne jest zaawansowana pomoc techniczna ze strony inżynierów, czy też szybka dostawa części do naprawy pojazdu klienta.

Pierwsze Centrum FORDLiive zlokalizowane jest w Dunton Campus – w ośrodku badawczo-rozwojowym Forda w Wielkiej Brytanii, czyli w miejscu, w którym pracują zespoły inżynierów, znających Fordy Transity do ostatniej śrubki. Zapewnia to maksymalną kumulację wiedzy i już obecnie pozwala rozwiązywać wszelkie problemy klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Drugie centrum, mieszczące się w Walencji (Hiszpania), obsługuje klientów na tym rynku od momentu jego uruchomienia i rozszerzy działalność na Francję, Włochy i Portugalię. Klienci w Austrii, Niemczech i Szwajcarii będą obsługiwani przez trzecie centrum, mieszczące się w Kolonii w Niemczech, które zostanie otwarte jeszcze w tym roku. W przyszłości pojawią się centra obsługujące kolejne rynki. Wszystkie europejskie centra będą mogły korzystać z gorącej linii do ośrodka w Dunton, aby w razie potrzeby uzyskać szybsze wsparcie i diagnozę problemu.

W miarę rozwoju nowej usługi w całej Europie, klienci Ford Fleet Management będą mogli również korzystać z dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań w zakresie dyspozycyjności samochodów, opracowanych z uwzględnieniem ich unikalnych wymagań i dostarczanych jako część pakietu właścicielskiego przez specjalne zespoły, współpracujące z Centrami FORDLiive.

Ford w ubiegłym roku odnotował nowy, rekordowy udział w rynku europejskim, był to także szósty z rzędu rok Forda na pozycji lidera rynku pojazdów użytkowych w regionie. ⁷ Wprowadzenie FORDLiive jest pierwszym krokiem w drodze do osiągnięcia stuprocentowego współczynnika dyspozycyjności technicznej samochodów, co pomoże w zwiększeniu produktywności przedsiębiorstw będących klientami Forda.

# # #

¹ Szacowana redukcja w skali roku, przy założeniu (1) szybkiej reakcji klienta na alarmy dotyczące stanu pojazdu w systemie FordPass Pro/Ford Telematics (zmniejszające potrzeby korzystania z pomocy drogowej) oraz (2) przewidywana oszczędność czasu przy korzystaniu z usług sieci Transit Centrum w zakresie obsług i napraw (w tym usług ekspresowych). Rzeczywista redukcja przestojów może zależeć od indywidualnych okoliczności (np. stylu jazdy i sposobu użytkowania pojazdu).

² Dostępność może zależeć od rynku i udziału dealerów.

³ Do korzystania z funkcji i usług zdalnych wymagana jest aplikacja FordPass Pro, FordPass Connect oraz dodatkowe usługi komunikacyjne (szczegółowe informacje znajdują się w warunkach FordPass). Usługi dla pojazdów skomunikowanych zależą od dostępności kompatybilnych sieci. Zmieniająca się technologia / sieci komórkowe / funkcje pojazdu mogą ograniczać funkcjonalność i uniemożliwiać działanie funkcji korzystających z sieci. Łączność z aplikacją na smartfony FordPass Pro wymaga aktywacji w pojeździe modemu FordPass Connect. Aplikacja FordPass Pro jest kompatybilna ze smartfonami Apple oraz Android i jest dostępna w Apple App Store oraz Google Play Store na 20 rynkach w Europie.

⁴ Specjalna wersja systemu Ford Telematics do obsługi FORDLiive będzie dostępna pod koniec 2021 roku, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat działania systemu. Pełna wersja systemu Ford Telematics jest dostępna w subskrypcji, po uzgodnieniu warunków Ford Smart Mobility. Zapewnia ona – poza monitorowaniem stanu technicznego pojazdu – kompleksowy zestaw funkcji, w tym lokalizację i mapowanie, monitorowanie zachowania kierowcy podczas jazdy, zużycia paliwa, możliwość współpracy z wieloma markami oraz dodatkową aplikację dla kierowców, umożliwiającą komunikację z menedżerami floty. Klienci flotowi mogą kontaktować się z Centrum Zarządzania Ford Commercial Solutions pod adresem fcseu1@ford.com w celu uzyskania informacji na temat systemu Ford Telematics. Dostępność danych zależy od łączności i dostępu do danych pojazdu.

⁵ Systemy mogą wymagać aktywacji. Użytkownik może zdecydować się na rezygnację z niektórych funkcji udostępniania danych. FordPass Connect wymaga aktywacji i uwierzytelnienia, aby umożliwić korzystanie z usług FORDLiive.

⁶ Dostęp do danych pojazdów skomunikowanych mają – po skontaktowaniu się z klientem – wyłącznie serwisy dealerskie. Korzystają z nich wyłącznie w celu zapewnienia klientom porad dotyczących serwisowania pojazdów oraz umożliwienia serwisowi wstępnego zdiagnozowania problemów, zanim pojazd trafi do warsztatu. Dostępność może zależeć od rynku i udziału dealerów.

⁷ Ford of Europe informuje o sprzedaży na 20 tradycyjnych rynkach europejskich: Austria, Belgia, Wielka Brytania, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Rumunia, Szwecja i Szwajcaria.

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.