Biuro prasowe Ford Polska

Ford rozbudowuje cele związane ze zmianami klimatu, wyznacza cel globalny: osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku

Ford Motor Company zamierza osiągnąć globalną neutralność węglową do 2050 roku, ustanawiając jednocześnie etapowe cele w zakresie neutralności węglowej, aby jeszcze pilniej stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, na przykład w Europie.

  • Ford jest na dobrej drodze do tego, aby do 2035 roku zasilać wszystkie swoje zakłady produkcyjne w 100% lokalnie pozyskiwaną energią odnawialną; w Europie Ford już teraz korzysta w 100% z zielonej energii elektrycznej do zasilania wszystkich zakładów w Wielkiej Brytanii, w zakładzie w Krajowej w Rumunii, oraz w Kolonii w Niemczech.
  • Europa znalazła się wśród pierwszych regionów, w których Ford uzyskał neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, jeszcze przed wyznaczeniem celu globalnego.
  • W Stanach Zjednoczonych Ford jest jedynym spośród głównych producentów samochodów, który zobowiązał się do zmniejszenia emisji CO2 zgodnie z Paryską Umową Klimatyczną oraz do współpracy ze stanem Kalifornia w zakresie zaostrzenia standardów emisji gazów cieplarnianych dla pojazdów.
  • Ford of Europe przyłączył się również do inicjatywy firm, rządów i organizacji, które nawiązały współpracę w celu opracowania strategii „Zrównoważona Europa 2030”.
  • Ford zainwestuje ponad 11,5 miliarda dolarów w pojazdy elektryczne do 2022 roku i zobowiązuje się do zaoferowania zelektryfikowanej wersji każdego pojazdu osobowego, który wprowadzi na rynek w Europie, gdzie do końca przyszłego roku zwiększy europejską gamę zelektryfikowanych pojazdów do 18 modeli, wśród których znajdą się pojazdy z łagodnym napędem hybrydowym, w pełni hybrydowym, hybrydowym z gniazdem plug-in oraz akumulatorowe pojazdy elektryczne.

Firma ogłosiła tę zapowiedź publikując 21. roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju. Ford jest jedynym spośród głównych producentów samochodów w USA, zaangażowanym w działania mające na celu redukcję emisji CO2 zgodnie z Paryską Umową Klimatyczną i współpracującym ze stanem Kalifornia na rzecz zaostrzenia standardów emisji gazów cieplarnianych przez pojazdy.

W Europie Ford wykorzystuje już w 100 procentach zieloną energię elektryczną do zasilania wszystkich swoich zakładów w Wielkiej Brytanii, zakładu w Krajowa w Rumunii oraz wszystkich zakładów w Kolonii w Niemczech, łącznie z montażem pojazdów i fabrykami silników. Ford spodziewa się, że Europa będzie jednym z pierwszych regionów świata, który stanie się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

W listopadzie ubiegłego roku Ford of Europe przyłączył się również do inicjatywy na rzecz współpracy firm, rządów i organizacji w celu opracowania strategii zrównoważonej Europy do 2030 roku, zainicjowanej przez CSR Europe, europejską sieć biznesową na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Wezwanie do działania zostało poparte przez 380 dyrektorów generalnych w 24 krajach europejskich, w tym przez Stuarta Rowleya, prezesa Ford of Europe.

Wcześniej firma ogłosiła plan wykorzystania w 100 procentach lokalnie pozyskiwanej energii odnawialnej dla wszystkich swoich zakładów produkcyjnych na świecie do 2035 roku. Oznacza to, że energia będzie pochodziła wyłącznie ze źródeł, które w naturalny sposób są uzupełniane – takich jak energia wodna, geotermalna, wiatrowa lub słoneczna.

Neutralność węglowa odnosi się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla poprzez równoważenie takiej emisji z usuwaniem węgla. Aby osiągnąć ten cel, Ford skoncentruje się początkowo na trzech obszarach, które odpowiadają za około 95% emisji CO2 – używanie pojazdów, baza zaopatrzeniowa i zakłady produkcyjne.

Ford zapowiedział, że wyznacza cel na rok 2050 z pełną świadomością wyzwań, takich jak przyzwolenie klientów, regulacje rządowe, warunki ekonomiczne oraz dostępność odnawialnej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii elektrycznej i paliw odnawialnych.

– Możemy opracowywać i produkować wspaniałe samochody, utrzymywać i umacniać silną pozycję firmy, a jednocześnie chronić naszą planetę – w rzeczywistości te dążenia uzupełniają się wzajemnie – powiedział Bob Holycross, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska i bezpieczeństwa. – Nie znamy jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jesteśmy zdeterminowani do współpracy ze wszystkimi naszymi globalnymi i lokalnymi partnerami oraz akcjonariuszami, aby te odpowiedzi znaleźć.

Ford dąży również do opracowania celów zatwierdzonych i zdefiniowanych przez inicjatywę Science Based Targets dla swoich emisji w Zakresach 1, 2 i 3. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł będących własnością firmy lub kontrolowanych przez nią, natomiast Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje z produkcji zakupionej energii elektrycznej, parowej, grzewczej i chłodniczej zużywanej przez Forda. Zakres 3 dotyczy między innymi emisji samochodów sprzedawanych przez Forda i emisji generowanej przez jego bazę zaopatrzeniową.

Zobowiązanie dotyczące roku 2050 oznacza, że Ford nadal będzie zwiększał efektywność swoich samochodów i wszelkich operacji w zakresie ochrony środowiska. W 2019 roku firma poszerzyła swoją strategię klimatyczną, aby znaleźć skuteczniejsze sposoby na zintegrowanie pragnień i potrzeb ludzi oraz swojej działalności, w tym potencjału technologicznego, poprzez zastosowanie myślenia projektowego skoncentrowanego na człowieku.

Interdyscyplinarny zespół Forda grupujący specjalistów z całego świata – w tym ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Chin – opracował neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla model firmy po przeanalizowaniu informacji na temat środowiska, klientów, technologii, prawodawstwa, energii, strategii konkurencyjności, oceny cyklu życia i innych czynników.

Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi jest dla Forda kluczowym obowiązkiem i strategicznym priorytetem.
Obejmuje to działania na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

Mindy Lubber, dyrektor generalna i prezes Ceres, organizacji non-profit zajmującej się zrównoważonym rozwojem, z uznaniem przyjęła długoterminowy cel Forda i zachęciła inne firmy do pójścia w jego ślady.

– Gratulujemy Fordowi przyjęcia zobowiązania do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku – powiedziała. – Ford zdaje sobie sprawę z pilnej potrzeby rozwiązania problemu zmian klimatycznych, a my wzywamy wszystkie firmy do podjęcia działań i zaangażowania się w realizację opartych na naukowych podstawach celów w ramach swoich globalnych organizacji.

Ford zainwestuje ponad 11,5 miliarda dolarów w pojazdy elektryczne do 2022 r. i zobowiązuje się do zaoferowania zelektryfikowanej wersji każdego samochodu osobowego, który wprowadzi na rynek w Europie, dzięki czemu do końca przyszłego roku zwiększy europejską gamę zelektryfikowanych pojazdów do 18 modeli, wśród których znajdą się pojazdy z łagodnym napędem hybrydowym, w pełni hybrydowe, hybrydowe z gniazdem plug-in oraz akumulatorowe pojazdy elektryczne.

Pozostałe kluczowe informacje z Raportu

Oprócz celów i osiąganych postępów Forda w zakresie neutralności węglowej, raport podkreśla działania firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w całej firmie i na całym świecie, a w tym:

  • COVID-19: zagwarantowanie bezpieczeństwa ludzi – zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są jednymi z najważniejszych priorytetów Forda. W trakcie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 firma szybko przystąpiła do zamykania zakładów produkcyjnych, stosowania technologii umożliwiających wielu pracownikom pracę zdalną oraz do wdrażania programów wspierających zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne swojego zespołu. Na całym świecie Ford pomagał również w produkcji respiratorów i sprzętu ochrony osobistej.
  • Elektryfikacja: Ford znacznie przyspieszył realizację swoich planów dotyczących pojazdów elektrycznych w 2019 roku, prezentując w pełni elektrycznego Mustanga Mach-E, który będzie dostępny w Europie na początku 2021 roku z docelowym, oszacowanym przez EPA zasięgiem bez ponownego ładowania do 600 kilometrów, określanym na podstawie przepisów Światowej Zharmonizowanej Procedury Badań Pojazdów Lekkich (WLTP). ¹
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: wykorzystanie materiałów odpadowych, czyli „upcycling”, w tym nowo podjęta współpraca mająca na celu przekształcenie plewów kawowych, odpadowego produktu ubocznego z produkcji kawy w części samochodowe, co wymaga mniejszego zużycia ropy naftowej, obniża masę o 20 procent i wymaga do produkcji nawet o 25 procent mniej energii. Firma od lat przerabia również odpady na biomateriały do produkcji części samochodowych, w tym wykorzystując piankę sojową jako alternatywę dla materiałów używanych do produkcji siedzeń samochodowych otrzymywanych na bazie ropy naftowej – do tej pory w ponad 25 milionach samochodów – zapobiegając przedostawaniu się setek tysięcy ton dwutlenku węgla do atmosfery.
  • Różnorodność i integracja: w lutym firma dołączyła do inicjatywy ONZ Women’s Empowerment Principles, a także po raz drugi z rzędu zajęła pozycję lidera w Indeksie Równości Płci Bloomberga, z kolei w 2019 roku Ford uzyskał doskonały wynik 100 punktów w Indeksie Równości Osób Niepełnosprawnych®. Raport zrównoważonego rozwoju Forda odnosi się także do kwestii niesprawiedliwości społecznej. Chociaż nie ma łatwych sposobów na rozwiązanie od dawna istniejących problemów systemowych, Ford angażuje się w słuchanie, uczenie się i bycie liderem we współtworzeniu rozwiązań, które poprawiają funkcjonowanie firmy i społeczeństwa.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zaangażowania firmy Ford w zrównoważony rozwój, postępów i zobowiązań, odwiedź stronę sustainability.ford.com.

# # #

¹ Przy pełnym naładowaniu akumulatora i przy konfiguracji korzystającej z opcjonalnego akumulatora o zwiększonej pojemności oraz przy napędzie na tylne koła. Rzeczywisty zasięg pojazdu może różnić się od deklarowanego w zależności od warunków zewnętrznych, stylu jazdy, stanu technicznego pojazdu i wieku oraz stanu akumulatora litowo-jonowego. Ostateczny oszacowany przez EPA zasięg dostępny będzie jeszcze w roku 2020.

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.